0736-60 52 96 info@linasbrygga.se

Dyröns Oljor - produkter av högsta kvalitet

Tilläggning

Det är mycket lätt att angöra tankstationen. Kajen vid Linas brygga där tankstationen är belägen, är ca 25 meter lång.
Här finns färdiga förtöjningstampar med jämna mellanrum färdiga att användas.
Slangarna för tankning är så långa att de täcker in hela kajens längd.

GÄSTPLATS

Önskar du att övernatta på Dyrön erbjuder vi i samarbete med Dyröns gästhamn, en mycket fin gästplats. Den är synnerligen lämplig för större båtar med en max bredd på 5,5 meter.
Denna plats bör bokas i förväg på telefon 0304-677355 eller hos Linas brygga.

Kostnaden för denna gästplats är högre än ordinarie gästhamnstaxa för Dyröns gästhamn.

Dyröns Oljor AB

Västervägen 21
471 43 Dyrön

Tel. 0304-677355
Mobil 0705-677355

E-post: dan-tore@telia.com
Organisationsnummer: 556403-8320